top of page
  • Yazarın fotoğrafıYaman

Burgaz Adası Adını, Türk Amiral ve Bilgini Piri Reis Koymuştu !

Güncelleme tarihi: 17 Mar 2020

İlk adı Panormu olan Burgazadası'na Antigone adı, İskender'in generallerinden Antigone'nin oğlu Demotirius'un Lizmak ile yaptığı muharebede galip gelmesi üzerine babasının hatırasını taziz için onun tarafından konmuş. Bilhare Türk senizcisi Piri Reis adada o zaman mevcut bir kuleden ötürü buraya Burğazlu adını vermiş. Zamanla Burğazlu'dan sadece Burgaz kalmış.


Burgazada & Kaşıkadası

Burgazadası'nın tarihi şöhreti mağdurların en tanınmışı Patrik Methodius'dan gelme. Keke Mişel'in Bizans tahtına çıkmasından sonra İstanbul'a gelen bu rahip Ortodoks mezhebine mensup olduğu ve bu mezhebin propogandasını yaptığı için 700 kırbaç vurularak yarı ölü bir halde Burgazadası'na sürülmüş. Kaşıkadası'na bakan Aya Yani kilisesinin olduğu yerde taş bir lahide kapatılmış. Yanına da muhafız olarak iki yol kesici haydut verilmiş. Mahpus rahibin yiyeceği lahidin üst tarafındaki bir delikten verilmekte imiş.


Yedi sene burada yaşayan rahip, Teofil zamanında tekrar saraya alınmış. Vaktiyle hapis edildiği yerde bir manastır ve kilise yapılmış. Öldüğü zaman da oraya gömülmüş. Kilise İslam fütuhatından sonra heyeti umumiyesi itibariyle ahşap olarak yeniden inşa edilmiş fakat Methodius zamanından kalma ve rahibin lahide konduğu yerde inşa edilen asıl ibadet mahalli ortaçağdaki halini muhafaza etmiş.


Kilise son senelerde kargir olarak yeniden yapılmış. Rahibin konduğu lahid ve lahide inen merdiven restore edilmiş. Lahidin üstünde, rahibe yiyecek verilen delik de demir bir kafesle örtülmüş. Kilisenin yanında vaktiyle mevcut manastırdan bugün ayazma denen bir sarnıç kalmış.


''Günah Çıkarıcı'' diye anılan Patrik Methodius Ortodosluk mezhebini müdafaa hususunda gösterdiği azim ve sabır yüzünden Yunan kilisesine en çok takdis edilen aziz imiş.


Adanın tepesinde, İmparator Makedonya'lı Basil'in kurmuş olduğu manastır İstanbul'un fethinde tahrip edilmiş. Kuzeydeki manastır ise Aya Yorgi adına inşa edilmiş.


Adanın yirmi beş hane tutan Müslüman halkı birkaç sene önce çok sevimli, minimini bir cami yaptırmışlar. Şimdi camiin vakfını inşa etmeğe çalışıyorlar.


Hayat Dergisi 1 Ocak 1957 Sayı:1 Fikret Arıt'ın yazısının ilk bölümü.


Burgazluyak diye boşuna demiyoruz :)


Hayat Dergisi 1 Ocak 1957 Sayı:1 Fikret Arıt51 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page