top of page
  • Yazarın fotoğrafıYaman

Adalar Ticaret Rehberi - Burgazadası

Güncelleme tarihi: 23 May 2021

Takip edenleriniz olmuştur geçen hafta İstanbul Kent Konseyi'nin düzenlediği İstanbul Söyleşilerine konuk oldum. Söyleşinin kaydı yapılırken çok istediğim bir belgenin müzayedesi yapılıyordu. Bütçeme göre son fiyatımı belirleyip söyleşi başlamadan saniyeler önce peyimi ilettim. Zamanın su gibi akıp geçtiği yaklaşık bir saat süren söyleşiden sonra ilk işim müzayede sonucuna bakmak oldu. Şansım yaver gitmiş ve peyim ucu ucuna belgeyi bize kazandırmıştı. Müzayede evine giderek belgeyi bizzat teslim aldıktan sonra sevgili koleksiyoner dostum Ulvi Sulaoğlu'ndan Osmanlıca çevirisini rica ettim. Rahat okuyabilmem adına özenerek yazdığı not defterinin fotoğraflarını harcanan emeği göstermek adına özellikle paylaşmak istedim. Emeğinize, ellerinize sağlık Ulvi Sulaoğlu.


Belgeyi yayına hazırlarken sevgili Adalar Postası'nın da (@adalarpostasi) Salt Araştırma Arşivi'nde (@salt_online) bulanan nüshası üzerinden belgenin tamamı (bütün adalar) için takdire şayan bir çalışma yaptığını farkettim. Salt nüshasını daha önce görüp incelemeseydim ne kadar değerli bir belge olduğunu katalogtan anlayıp müzayedeye katılmayabilirdim. Salt'a bu konuda bir kez daha teşekkür ederim.


Uzun bir girizgahtan sonra gün yüzüne tekrar çıkmak için bu haftayı beklediği aşikar olan arşivimizin yeni parçası Türkiye Salon ve İlanat Gazetesi 1341 (1926) Adalar Ticaret Rehberi'nin Burgazadası kısmı ile tanıştırayım sizi. Toplamda 24 sayfadan oluşan rehberin sadece son sayfasının yarısı Burgazadası'na ait :) Hemen üzülmeyin az ama öz. Burgaz Palas'ın altındaki kadim namazgahın kalıntıları, İhtiyar Heyeti ve memurların isimleri, İndos ve Aya Nikola gazinolarının müdürleri gibi Burgazada tarihine ışık tutacak muazzam bilgiler var. Aşağıda sırasıyla kapak sayfası ve Burgazadası kısmının çevirisini bulabilirsiniz.


Türkiye Salon ve İlanat Gazetesi 1341 (1926) Adalar Ticaret Rehberi Kapak Sayfası

--------------------------


KAPAK SAYFASI


Ticaret ve Sanainin İlerlemesine Hadim

TÜRKİYE SALON VE İLANAT GAZETESİ

İstanbul'da ayda bir defa Türkçe ve Fransızca neşr olunur.


TİCARET REHBER KISMI ADALAR

Büyükada, Heybeli, Kınalı, Burgaz

Türkiye Salon ve İlanat Gazetesi ile beraber verilir, ayrıca satılmaz.

Mahal idarehanesi: Yeni postahane karşısında MEYDANCIK Han 24

1341 (1926)

--------------------------


Türkiye Salon ve İlanat Gazetesi 1341 (1926) Adalar Ticaret Rehberi Burgazadası Kısmı sf.24

BURGAZADASI

Devari-i Resmiye


Polis Dairesi:

Burgazda Karakol sokağında daire-i mahsusa

Muavin ---------- Rıfkı Ali Bey

Mürettebat ---------- Altı efendidir


Belediye Memurları:

Birinci sınıf ---------- Abdülkadir Efendi

İkinci sınıf ---------- Aziz Efendi


Posta telgraf:

Müdür ---------- Yusuf Cemal Bey


Heyeti İhtariye: Tevfik Bey, Niko Efendi, Cemal Bey, Mehmet Süreyya Bey, Hasan Bey, Dimitri Efendi.


Burgaz hakkında bazı malümat: Türkiye Denizciliğinin Akdeniz'de hakim olduğu devirlerde Türk Gemicilerinin muhtelif havalarda barındıkları ___ iki yüz seneyi mütecaviz bir zamandan beri Rumların gerek ferden, gerek içtimaen, yani Kilise, mektep ve emsalı müessesat-ı hayriye ve diniye! perdesi altında itiyadi gasplarına geçirdikleri emlak inkilap aharın ifaza ettiği ruh-u hakimiyet ve istiklal kuvetiyle peyderpey istirdad edilmektedir.


Ez cümle Burgazadası'nda Sinyosoğlu Oteli'nin (Burgaz Palas) önündeki gazino mahalde kadim bir namazgah ve mescit bulunduğu, seyr-ü sefain (şehir hatları) iskelesi yapılırken tesadüf edilen temellerinden anlaşılmış olduğundan burası temizlenerek yerine camii milliyemize layık bir mabet inşaasına tevessül edilecektir. Büyükada da Dil, Lunapark, Büyük tur, Ayanikola, Hristos gibi gazino ve emsali akarat istirdada başlanmıştır.


AYA NİKOLA GAZİNOSU


Müdürü: Anastas


Burgazadasının müstesna mevkiinde olup Marmara ve adalara nazır ve çamlarla mesturdur. Meşrubat serbestir. Yazın hava almak istiyenlere tavsiye olunur.


İNDOS GAZİNOSU


Müdürü: Mike


İndos mevkiinde, sahilde havadar, çamlarla muhaf bir gazinodur. Bira, likör ve emsali meşrubat serbestir. Ailelere tavsiye olunur.


Burgazada, eczahane, fırın, perukar (berber), bakkal dükkanı, su deposu vardır ve adanın ihtiyacına katidir. Otel yoktur. Havası çok iyidir.


İndos Gazinosu - Stratis Tarinas Arşivi

Ulvi Sulaoğlu'nun el yazısı ile çeviri notları:Daktilo edilirken veya çevirisinde hatamız varsa affola.


Mahmud Bey Matbaası; Âmedi Matbaası tarafından İstanbul'da basılan157 sayfalık Ticaret Rehberinin tamamı için: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/206682


Adalar Ticaret Rehberi'nin tercümeleri için Adalar Postası'nı takip etmenizi öneririm https://adalarpostasi.com/2021/03/10/3067/

121 görüntüleme2 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Geziler

5 Lisan

bottom of page